สำนักงานจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร. 0-5471-6387 
กลุ่มงานอำนวยการ โทร. 0-5471-6399 , 0-5471-6400 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0-5471-6397
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม โทร. 0-5471-6467 
E-mail : nan@moi.go.th

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน [คลิ๊กที่นี่]

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของจังหวัดน่าน : saraban_nan@moi.go.th

 

  • slide