สำนักงานจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-5471-6399, 0-5471-6400, 0-5471-6387 , 20823

E-mail : nan@moi.go.th

  • slide